02188989781 - 02188989782
دوره های پیشرفته برنامه نویسی

دوره های پیشرفته برنامه نویسی

C# , ASP.NET, Java, PHP, Android, SharePoint

دوره های پیشرفته اس کیو ال و اوراکل

دوره های پیشرفته اس کیو ال و اوراکل

آموزش مدیریت بانک های اطلاعاتی حجیم

مشاوره و پشتیبانی سیستم های اطلاعاتی

مشاوره و پشتیبانی سیستم های اطلاعاتی

مشاوره برای مدیریت بانک های اطلاعاتی حجیم

پیام ریاست هیئت مدیره

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه فراتر از دانش از جدیدترین دوره ها و فرصت های شغلی مطلع شوید.

تجربه دانش آموختگان
SSRS20116
Scrum Master
T-SQL
دوره های آموزشی در حال شروع

جدیدترین مقالات

برخی از مشتریان