دوره آموزش پیشرفته برنامه نویسی جاوا (SE)


عنوان دوره طول دوره زمان برگزاری تاریخ شروع دوره شهریه استاد وضعیت ثبت نام ثبت نام
دوره آموزش پیشرفته برنامه نویسی جاوا (SE) 10 جلسه 30 ساعت - پس از تکمیل ظرفیت 737,000 تومان تیمور شیدایی

سرفصل ها و محتوای دوره آموزش برنامه نویسی پیشرفته ی جاوا (Java SE)


مدت دوره: 30 ساعت

پیشنیاز دوره: آموزش مقدماتی برنامه نویسی جاوا SE

هدف دوره: تسلط بر برنامه نویسی جاوا و توانایی نوشتن اپلیکیشن دسکتاپی جاوا

مشاهده رزومه استاد

مشاهده این درس در نقشه راه

سرفصل دوره پیشرفته جاوا:

-I/O Stream & File

نوشتن در یک فایل

خواندن از یک فایل

کوپی فایل

Object و file


Collection & Generics-

             بررسی و مقایسه آنها

for each

نوشتن کلاس generic


Properties File-

log4j-

RegEx-

XML-

JSON-

Network-

    مفاهیم شبکه          

Socket Programming          

Object and Socket          

-DataBase

         آشنایی و نصب MySQL

         آشنایی با دستورات SQL

         JDBC

         نوشتن CRUD برای یک Entity


-Design Pattern

               آشنایی با DP

               معرفی و پیاده سازی چند DP


-Reflection

-Agile

         آشنایی با اسکرام

         توضیح مدیریت یک پروژه