SQL Server Executoin Plan


گروه کتاب های : SQL SERVER
دانلود کتاب : مشاهده صفحه دانلود
رمز فایل : www.fad.ir

معرفی کتاب :

اگر یک کوئری به کندی اجرا شود و شما نمی توانید بفهمید چرا ، Execution Plan آن دستور کوئری می تواند به شما بگوید که دیتابیس به چه ترتیبی دستورات را اجرا می کند و هر دستور چه باری بر روی کوئری دارد و از چه جدول یا اندیسی دیتا خوانده می شود، در چه نقاطی داده ها Sort یا Aggregation می شوند و بسیاری نکات دیگر را میتوان از نقشه ی اجرای کوئری دریافت کرد. 
این کتاب با هدف آموزش چگونگی خواندن نقشه کوئری ها در SQL Server نوشته شده اند. از بخش هایی که در این کتاب تعریف شده است میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
چگونه Execution Plan یک کوئری را ایجاد کنیم ( به صورت اتوماتیک یا دستی)
یک روش مستندسازی شده برای خواندن یا تفسیر Execution Plan 
اشیای رایج بانک اطلاعاتی SQL Server مانند اندیس ها view ها ، SP ها و غیره چگونه در Execution Plan نشان داده می شوند.
چگونه Execution Plan را با راهنما ها و نشانه ها کنترل کنیم و چگونه این موضوع یک شمشیر دو لبه است؟
چگونه از Query Store برای جمع آوری داده و کار با Execution Plan استفاده کنیم.
با استفاده از این دانش شما تمام دانشی را که برای درک جزییات اجرایی کوئری های خودتان فارق از پیچیدگی آن ها لازم دارید، خواهید داشت و می توانید بفهمید که چرا کوئری با پرفورمنس پایین اجرا می شود. این موضوع که بفهمید چگونه باید ایراد را درست و اصلاح نمود با شماست ولی درک جدید شما از Execution Plan شانس بیشتری برای رسیدن به راه حل اصلاح و بهبود کوئری به شما می دهد.