فیلم معرفی دوره جامع BI به زبان استاد پرویز آقاصادقی

  تاریخ ارسال : ۱۳۹۷/۷/۳۰  

*** معرفی دوره ی آموزش جامع هوش تجاری ( قسمت اول)

مشاهده صفحه دوره Business Intelligence using SSAS 2017 و دریافت رزومه استاد دوره مهندس پرویز آقاصادقی 

این فیلم شامل سه قسمت می باشد:

لینک قسمت دوم معرفی دوره Business Intelligence using SSAS 2017

لینک قسمت سوم معرفی دوره Business Intelligence using SSAS 2017