دوره آموزش اسکرام و کانبان در کنار هم

سرفصل و محتوای دوره آموزشی اسکرام و کانبان در کنار هم


معرفی دوره اسکرام و کانبان:

در این دوره قصد داریم چارچوب اسکرام (Scrum) و روش کانبان(Kanban) را معرفی کنیم و به چیستی و چرایی آن­ها بپردازیم. از آنجایی که این روش­ها جزء روش­های چابک محسوب می شوند به تیم­های نرم­افزاری کمک میکنند تا با تحویل زود به زود و با کیفیت بخش­های قابل عرضه از محصول، مشتری را راضی نگه داشته و باعث بهبود بازگشت سرمایه شوند. البته با پیاده سازی درست آن­ها!بعد از معرفی چارچوب اسکرام و روش کانبان به معرفی روش اسکرام­بان می­ پردازیم که حاصل ترکیب اسکرام و کانبان است. در نهایت به تشریح مزایا و اشتباهات رایجی که در هنگام استفاده از اسکرام­بان رخ میدهد می پردازیم.

مدت زمان دوره: 36 ساعت

نحوه برگزاری دوره: تئوری و عملی (به صورت آنلاین)

پیشنیاز دوره: ندارد

مخاطبان دوره: تمام افرادی که قصد یادگیری و پیاده سازی چارچوب اسکرام و روش­های کانبان و اسکرام بان

را دارند.


رزومه استاد دوره


محتوای دوره اسکرام و کانبان:

توسعه نرم­افزار چابک

معرفی چارچوب اسکرام 

اسپرینت ها در اسکرام

رویدادهای برنامه ریزی اسپرینت، اسکرام روزانه، بازنگری و بازاندیشی اسکرام

بک لاگ محصول چیست؟

فعالیت آماده سازی بک لاگ محصول و نیازمندی­های نرم­افزار چابک

نقش های مالک محصول، استاد اسکرام و توسعه دهندگان

مفاهیم برآورد و سرعت

ساختار تیم­های اسکرام

ارزش های اسکرام

مورد مطالعاتی واقعی پیاده سازی چارچوب اسکرام

معرفی روش کانبان

تجربه­های کانبان

مورد مطالعاتی واقعی پیاده سازی روش کانبان

معرفی روش اسکرام بان

ترکیب اسکرام و کانبان

اشتباهات رایج در پیاده سازی اسکرام بان

مورد مطالعاتی واقعی پیاده سازی روش اسکرام بان