تحلیل نیازمندی های نرم افزار


عنوان دوره طول دوره زمان برگزاری تاریخ شروع دوره شهریه استاد نوع برگزاری وضعیت ثبت نام ثبت نام فیلم جلسه اول
تحلیل نیازمندی های نرم افزار 10 جلسه 30 ساعت چهارشنبه از ساعت 17:30 الی 20:30
چهارشنبه ۴ مهر ۱۴۰۳ 3,510,000 تومان مهندس بنفشه حسینی حضوری و آنلاین دانلود

 تحلیل نیازمندی های نرم افزار  Software Requirements Analysis


هدف دوره: اولین و مهم ترین مرحله در تولید یک نرم افزار درک صحیح نیازمندی های کسب و کاری می باشد. اگر این نیازمندی ها به درستی درک و مستند شوند، کیفیت محصول نرم افزاری تولید شده نیز قابل قبول بوده و نگهداری و مدیریت تغییرات در آن نیز ساده تر خواهد بود. روش ها و استاندارد های زیادی جهت استخراج و مستند سازی نیازمندی ها وجود دارد. هدف از این دوره کمک به مدیران پروژه و تحلیل گران سیستم های اطلاعاتی در بهبود فرایند های شناسایی، استخراج، تحلیل، اعتبارسنجی و مستند سازی نیازمندی ها در پروژه های توسعه نرم افزاری با کمک تکنیک های به روز و قابل استفاده می باشد تا بتوانند نقش خود را به درستی در پروژه های تولید نرم افزار با سرعت و دقت بیشتر ایفا کنند.

مدت زمان دوره: 30 ساعت

نحوه برگزاری: دوره به صورت عملی و تئوری برگزار می گردد و شرکت کنندگان محصولی را انتخاب کرده و به طور عملی نیازمندی ها را شناسایی و مستند خواهند کرد و از زبان UML به عنوان زبان استاندارد مدلسازی بهره خواهند برد.  


رزومه استاد دوره 


پیش ­نیازهای دوره: تجربه در توسعه نرم ­افزار

مخاطبین دوره :

تحلیل گران سیستم های اطلاعاتی ، تحلیل گران کسب و کار و توسعه دهندگان نرم افزار ، آزمونگران نرم افزار ، برنامه بنویسان و علاقه مندان به تحلیل سیستم های نرم افزاری

محتوای دوره : 

نیازمندی های نرم افزار 

    دلایل اصلی موفقیت یا شکست پروژه ها

    تعریف نیازمندیها

    دسته بندی و سطح بندی نیازمندی ها

    مدیریت نیازمندی ها

   کارگاه

تحلیل مسئله

    مسئله چیست 

    شناسایی عوامل بروز مسئله

    تعیین مرز سیستم

    شناسایی قیدهای راه حل

    کارگاه

    شناسایی نیازهای ذی نفعان

    شناسایی ذی نفعان و کاربران

    تشریح جایگاه محصول

    تدوین نیازهای اصلی ذینفعان و کاربران

    شناسایی ویژگی های سیستم

    توصیف کلان محصول

    شناسایی نیازمندی های مستند سازی

    سند چشم انداز

    کارگاه

شناسایی قواعد کسب و کار

    تعریف و اهمیت قاعده کسب و کار

    سطح بندی و طبقه بندی قواعد کسب و کار

    شناسایی و تدوین قواعد کسب و کار

    کارگاه

تعریف سیستم

    مدل مورد کاربری 

    تدوین سند مشخصات مورد کاربرد

    ترسیم نمودار مورد کاربرد

استخراج نیازمندی ها

    تکنیک های استخراج نیازمندی ها

    چالش ها 

    مهندسی معکوس

    کارگاه

تدوین مستندات و ترسیم نمودارها

    سند نیازمندی ها

    سند پروپوزال

    سند مشخصات تکمیلی

    نمودار کلاس

    نمودار فعالیت

    نمودار وضعیت

**جهت آموزش ترسیم نمودار از نرم افزار Camunda استفاده خواهد شد.