آموزش برنامه نویسی به روش XP) Extreme Programming)

سرفصل ها و محتوای دوره ی برنامه نویسی چابک به روش XP


پیش نیاز دوره: 

آشنایی به زبان برنامه نویسی شی گرا  #C و محیط Visual Studio
           
آشنایی با روش های چابک سازی و اسکرام

معرفی دوره: برنامه نویسی به روش Extreme Programming یا به اصطلاح روش XP در حال حاضر یکی از محبوب ترین روش های برنامه نویسی چابک به شمار می رود که امروزه بیشتر جنبه های آن مانند test-first development و continuous integration جزو تعاریف برنامه نویسی مدرن طبقه بندی می شوند. هدف این نوع برنامه نویسی، تولید نرم افزار با هزینه ای پایین تر، اشکالات کمتر، بهره وری بالاتر و دست آخر بیشترین بازگشت سرمایه گذاری است.
در این کارگاه سه روزه، ضمن فرآگیری ویژگی های XP، تمرین می کنید که چطور test-first development می تواند در تصمیمات طراحی شما تاثیر گذاشته، هزینه های ساخت نرم افزار را با تولید محصول با کیفیت کاهش دهد. یاد میگیرید که چطور جلوی ایجاد باگ ها و اشکالات تکراری را بگیرید. چطور محیطی مهیا کنید که محصولات تولیدی خود را، بطور مداوم ، با سرعت بالا و کیفیت مطلوب به کاربرانتان ارایه کنید.
این دوره شامل روش های مهندسی نرم افزار برای بهره برداری بهتر از روش های چابک سازی نظیر اسکرام بوده و مکمل این متودولوژی برای تیم های فنی نرم افزاری است.قسمت عمده ای از این کارگاه، تمرین استفاده از این روش ها می باشد. لذا آشنایی با برنامه نویسی، یکی از پیشنیاز های این دوره است.
این دوره بطور ویژه برای برنامه نویسان و اعضای تیم برنامه نویسی تهیه شده، و شرکت در آن را به همه ی دست اندرکاران برنامه نویسی شامل برنامه نویس، طراح، کنترل کیفی نرم افزار و مدیران فنی نرم افزار پیشنهاد می شود: حضور همزمان اکثر اعضای تیم در این کلاس، کمک بیشتری به بهره وری و استفاده های بعدی تیم از این آموخته ها خواهد بود.سرفصل های دوره :

Extreme Programming

Cost of Change :Introduction

Planning Software Development

Pair Programming

Version Control

Continuous Integration

Refactoring

Test Driven Development

Acceptance Testing

Releasing and Deployment

Extreme Startup