آموزش Power BI


عنوان دوره طول دوره زمان برگزاری تاریخ شروع دوره شهریه استاد نوع برگزاری وضعیت ثبت نام ثبت نام فیلم جلسه اول
دوره آموزش Power BI 9 جلسه 27 ساعت دوشنبه از ساعت 18:00 الی 21:00
دوشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۳ 2,467,000 تومان مهندس وحید زارع زاده حضوری و آنلاین -

سرفصل های دوره آموزشی طراحی، توسعه و پیاده سازی گزارش های تحلیلی و داشبوردها

با ابزار Power BI 


پیشنیاز دوره:  ندارد  (آشنایی با اکسل می تواند مفید باشد)


مدت دوره: 27 ساعت

معرفی دوره:هوشمندسازی کسب و کار (Business Intelligence) شامل فرآیند، فن آوری و راه کارهایی جهت تبدیل داده های خام و بی معنی به اطلاعات دقیق، صحیح و بموقع است. در دهه های گذشته سرمایه‌گذاری‌ های بسیاری بر روی تکنولوژی اطلاعات توسط سازمان ها صورت گرفته است. بنابراین حجم زیادی از داده‌ها‌ در پایگاه داده‌ها‌ انباشته و ذخیره‌ می‌شوند و روند افزایش آن همچنان ادامه دارد اما کماکان شاهد این هستیم که سازمان‌ها تنها بخش کوچکی از داده‌ها‌یشان را برای تحلیل استفاده می‌نمایند. هوشمندسازی کسب و کار، دسترسی بی‌واسطه به داده‌ها توسط تصمیم‌گیرندگان در تمام سطوح سازمان و تعامل و تحلیل آنها را فراهم می کند. بررسی ها نشان می دهد که در حدود 300 ابزار هوشمندسازی کسب و کار در دسترس است. در این بین، بر اساس بررسی های مراجع معتبر از جمله Gartner و Forrester، Microsoft Power BI از بهترین ابزارهای هوشمندسازی کسب و کار است. Power BI به عنوان بهترین سرویس و ابزار هوشمندسازی کسب و کار و پروژه­ها، امکان دریافت و اصلاح و مدلسازی داده ها و توسعه گزارش ها و داشبوردها و به اشتراک گذاری را در سطح حرفه ای در اختیار کاربران بدون نیاز به دانش خاص در حوزه سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی می گذارد. این موضوع سبب شده تا روند بکارگیری آن توسط طیف وسیعی از کاربران در حوزه ها و سازمان­های مختلف با شتاب بالایی رو به رشد باشد


هدف دوره: این کارگاه آموزشی مخاطبان را قادر خواهد ساخت تا داده ها از منابع مختلف را یکپارچه و مدلسازی کرده و گزارش های تحلیلی و داشبوردها با کیفیت مطلوب را با ابزار Microsoft Power BI جهت تصمیم سازی در اختیار مدیران قرار دهند.

رزومه استاد: مهندس وحید زارع زاده


سرفصل دوره:


Introduction

Overview of the Microsoft Power BI Ecosystem

Overview of the BI Development Life Cycle

 

Data Discovery Connect to Data Sources

Comparison of Data Connectivity Modes

Overview of Data Sources Connector Types

Connecting to different data sources

                Best practices to connect Excel Files

 

Perform Transformations With Power Query

Power Query Overview

Data Structuring

Data Cleansing

Data Shaping (Appending and Merging Queries)

Introduction to M Language (Commonly Used M Functions)

   Performance Enhancement Tips by Transformation

 

Data Modelling

Overview of Data Modeling Principles and Best Practices

Creating Different Types of Relationships Between Tables

        Data Modeling Optimization Tips

 

Creating Calculations With DAX Functions

Investigating DAX functional language

Creating Calculated Columns

Creating Calculated Tables

Creating Measures

Time Intelligence Calculations (Cumulative Values, Growth vs SPLY, etc.)

Time Intelligence based on Jalali Dates

Introduction to Variables

        Calculations Optimization Tips

 

Data Visualization With PBI

Visualization best practices and choosing the right visuals

Variations, fields and functionality of Primary Visuals

Basic Visualization: Interactions, Slicers, Different Drilling Down and Up, Report/Page/Visual filtering

Advanced Visualization: Conditional Formatting, Customized Tooltips, Drilling Through

    Page Navigation: Synced Slicers, Bookmarks, Buttons

 

 

Configure Reports in Power BI Report Server

Overview of Power BI Report Server

    Security and data refresh tips